Aktualności

    Ogłoszenie wyników zapytań ofertowych

    16 marca 2017 | EKODARPOL

    PPH EKODARPOL Zbigniew Zubala przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytań ofertowych z dnia 8.03.2017 – ZAPYTANIE OFERTOWE 1/1.1 RPO/2017, ZAPYTANIE OFERTOWE 2/1.1 RPO/2017, ZAPYTANIE OFERTOWE 3/1.1 RPO/2017 na świadczenie podwykonawstwa usług badawczych. Wyniki są dostępne pod poniższymi linkami: 201703161322 201703161322-1 201703161323