Aktualności

Ogłoszenie wyników zapytań ofertowych

PPH EKODARPOL Zbigniew Zubala przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytań ofertowych z dnia 8.03.2017 – ZAPYTANIE OFERTOWE 1/1.1 RPO/2017, ZAPYTANIE OFERTOWE 2/1.1 RPO/2017, ZAPYTANIE OFERTOWE 3/1.1 RPO/2017 na świadczenie podwykonawstwa usług badawczych.

Wyniki są dostępne pod poniższymi linkami:

201703161322

201703161322-1

201703161323

Powiązane