Regulamin

Regulamin

Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć mojego autorstwa lub autorstwa przedstawiciela firmy przez PPH EKODARPOL ZBIGNIEW ZUBALA ul. Grunwaldzka 20; 74-400 Dębno; Nip: 839-040-00-41 w realizacji zadań własnych PPH EKODARPOL ZBIGNIEW ZUBALA, a w szczególności w celach promocyjnych.

Pisemna zgoda obejmuje: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację, publiczne udostępnianie, jak również tworzenie, przechowywanie, użytkowanie kopii zapasowych i publikację za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w sieci Internet i w formie drukowanej. Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych.

Oświadczam, że wszystkie przekazane zdjęcia zostały wykonane przeze mnie osobiście, posiadam do nich wszelkie prawa oraz zgody osób widocznych na zdjęciach na publikację ich wizerunku. Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych, oraz że zapoznałem się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.

Jednocześnie oświadczam, iż wyrażam zgodę na udostępnianie mojej opinii o produktach firmy przez PPH EKODARPOL ZBIGNIEW ZUBALA ul. Grunwaldzka 20 74-400 Dębno NIP 839-040-00-41

Powrót do strony głównej